JAVNE USTANOVE

JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla

Kontakt

Adresa: Industrijska, Bukinje

Telefon: 035/230-161

 

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Kontakt

Adresa: Kozaračka 11

Telefon: 035/330-322
www.dzdtuzla.ba

 

JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama – CROPS

Kontakt

Adresa: Smoluća bb, Lukavac

Telefon: 035/ 579-569

               035/ 579-579
www.crops.ba

0 0