Organizacija ministarstva

Unutrašnja organizacija Ministarstva se zasniva na grupisanju istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Za vršenje funkcija iz djelokruga Ministarstva postoje slijedeće osnovne organizacione jedinice:

 

  1. Odjeljenje rada i zapošljavanja, pravnih, općih, ekonomskih poslova i poslova povratka
  2. Odjeljenje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
0 0