CENTRI ZA SOCIJALNI RAD

Redni broj:

Naziv Ustanove

Broj telefona:

Web stranica:

1

Centar za socijalni rad Gračanica

035/703-144

 

2

Centar za socijalni rad Lukavac

035/553-831

https://www.jucsrlukavac.ba/

3

Centar za socijalni rad Kladanj

035/622-460

 

4

Centar za socijalni rad Sapna

035/597-419

 

5

Centar za socijalni rad Banovići

035/875-981

 

6

Centar za socijalni rad Tuzla

035/369-010

https://www.csrtuzla.ba

7

Centar za socijalni rad Teočak

035/756-073

 

8

Centar za socijalni rad Srebrenik

035/645-770

 

9

Centar za socijalni rad Kalesija

035/631-176

https://csrkalesija.ba/

10

Centar za socijalni rad Gradačac

035/817-227

https://www.czsrgradacac.ba/

11

Centar za socijalni rad Čelić

035/668-120

 

12

Centar za socijalni rad Živinice

035/740-096

 

13

Centar za socijalni rad Doboj Istok

035/722-695

 

0 0