Kontakt

Kabinet ministra

KONTAKT

TELEFON

FAX

E-MAIL

Ministar

035/ 369-433

035/369-355

minrspp@tk.kim.ba

 

Sekretar Ministarstva – Anto Iljkić    

035/ 280-312            

035/369-355

iljkicanto@gmail.com

 

Odjeljenje rada i zapošljavanja, pravnih, općih, ekonomskih poslova i poslova povratka

KONTAKT

TELEFON

FAX

E-MAIL

Pomoćnik ministra – Edin Trgovčević

035/ 283-551

035/369-355

edint@tk.kim.ba

KONTAKT

TELEFON

FAX

E-MAIL

Viši referent-Tehnički sekretar –

Azra Alić

035/369-335

035/369-355

minrspp@tk.kim.ba

 

KONTAKT

TELEFON

FAX

E-MAIL

Viši referent za ekonomsko finansijske i analitičke poslove -

Jasmin Smajić

035/369-334

035/369-355

 

sjasmin@tk.kim.ba

 

 Odjeljenje socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

KONTAKT

TELEFON

FAX

E-MAIL

Pomoćnik ministra - Edin Šestan

035/ 369-389

035/369-355

sedin@tk.kim.ba

 

0 0