Broj: 09/1 -32-011817/24 Tuzla, 09. 05. 2024. godine      Na osnovu člana 16. i 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 2/06 i 15/11), tačke VIII stav 1. Programa o utvrđivanju  uslova, kriterija i pos...
Broj: 09/1 -32-011819/24 Tuzla, 09. 05. 2024. godine      Na osnovu člana 16. i 19. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 2/06 i 15/11), tačke X stav 1. Programa o utvrđivanju  uslova, kriterija i pos...
0 0